+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

By

admin
15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu O wsparcie z funduszy unijnych mogą wnioskować MŚP, które ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór trwa do 31 maja 2023 r. W „Nowym...
Read More
31 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla przedsiębiorców oznacza to nie tylko szereg nowych obowiązków, ale też ryzyko kary. Zgodnie z nowymi przepisami wydłużyła się lista podmiotów, które wymagają wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W efekcie niemal każdy podmiot o charakterze korporacyjnym musi zgłaszać...
Read More
Tzw. ulga sponsoringowa została zaproponowana przez rząd w nowelizacji ustaw podatkowych wdrażających Polski Ład.
Read More
W życiu każdej spółki kapitałowej może przyjść taki moment, że zaistnieje konieczność zawarcia umowy między samą spółką, a innym podmiotem lub osobą fizyczną która będzie reprezentowana przez tę samą osobę w postaci członka zarządu. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia gdy członek zarządu będzie chciał pożyczyć własne środki spółce, będzie świadczył pracę na rzecz...
Read More
Do tej pory wpis do rejestru był obligatoryjny dla wszystkich spółek prawa handlowego, a nowopowstałe spółki mają 7 dni od wpisu w KRS na dokonanie takiej czynności.
Read More