+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu


👉 O wsparcie z funduszy unijnych mogą wnioskować MŚP, które ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą. Celem jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór trwa do 31 maja 2023 r.

👉 W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.

Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 5 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

„Profesjonalny start” , realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze – nabór trwa do
31 grudnia 2021 r.
„Akademia pozytywnej zmiany”, realizowany przez POLBI Sp. z. o.o. – nabór trwa do 31 grudnia 2022 r.
„Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
„Drugi start – pewny sukces” , realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego – nabór trwa do
31 maja 2023 r.
„Restart zmiany, które budują” , realizowany przez
Fundację Przedsiębiorczości Kobiet – nabór trwa do 30 maja 2023 r