+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Tzw. ulga sponsoringowa została zaproponowana przez rząd w nowelizacji ustaw podatkowych wdrażających Polski Ład.

Aktualnie firma, która angażuje się w działalność sponsoringową podpisuje umowę z klubem sportowym, organizatorem eventu, czy szkołą wyższą. Nakłady związane z realizacją tej umowy, przede wszystkim wydatki sponsoringowe, wliczane są w koszty uzyskania przychodu firm. Dzięki zastosowaniu ulgi, przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, naukową i kulturalną. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych wydatków w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu, uzyska dodatkową preferencję w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów. Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150 proc. poniesionego kosztu.

Ulga sponsoringowa będzie mogła być rozliczona w rozliczeniu rocznym za rok 2022, czyli od 1 stycznia przyszłego roku – wydatki te będą mogły być już wliczane w 150 proc. w koszty. Rozliczenie nastąpi w pierwszych miesiącach 2023 r. przy rozliczeniu roku 2022 r.