+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

W 2021 r. rozszerzony został krąg podmiotów mogących korzystać z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt ewidencjonowany – głównie w wyniku zmiany katalogu wolnych zawodów, z których przychody również od 2021 r. podlegają opodatkowaniu według 17 stawki.

Katalog ten został bowiem poszerzony m.in. o: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych oraz doradców podatkowych.

Natomiast w wyniku nowelizacji zapisanej w Polskim Ładzie z dniem 1 stycznia 2022 r. wykaz działalności gospodarczej wykonywanej osobiście w ramach wolnego zawodu zostanie z kolei okrojony. Znikną bowiem z niego następujące zawody:

  • lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni,
  • felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci,
  • architekci, inżynierowie budownictwa i rzeczoznawcy budowlani,
  • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

W 2022 r. do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostaną wprowadzone dwie nowe stawki podatku przewidziane dla osób wykonujących działalność, która przestanie być uważana za wykonywanie wolnego zawodu, czyli wykonujących zawody medyczne (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów) oraz zawody techniczne (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych).

 

Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) będą opodatkowane jedną, 14 proc. stawką ryczałtu. Stawka ta będzie obowiązywała niezależnie od tego, czy usługi te świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. 14 proc. stawką mają również zostać opodatkowane przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) (nowy art. 12 ust. 1 pkt 2a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym… – Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).

Do końca 2021 r. przychody te podlegały opodatkowaniu według dwóch stawek ryczałtu: 17 proc. – jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, lub 15 proc. – gdy nie są uzyskiwane w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Polski Ład nie wprowadza uregulowań stanowiących wprost o utracie od 2022 r. przez przedstawicieli tych grup zawodowych możliwości kontynuowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Jednocześnie jednak dla ich sytuacji w tym zakresie znaczenie mają zastrzeżenia, które z nowym rokiem dodane zostaną do objaśnień zamieszczonych w załączniku nr 3 do analizowanej ustawy, pod częścią VIII i IX tabeli. Wynika z nich, że stawki określone we wskazanych częściach tabeli nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Żródło://biznes.interia.pl/podatki za Gazetą Podatkową