+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmpartner.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Obecnie duża grupa przedsiębiorców korzysta ze zwolnienia ze składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, tj. imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej lub samej deklaracji. Od 1 stycznia 2022 r. diametralnie się to zmieni.

Wejdą bowiem w życie liczne zmiany w przepisach wynikające z ustawy zwanej Polskim Ładem. Wprowadzą one szereg nowych regulacji w ustawach dotyczących ubezpieczeń i składek ZUS, w tym m.in. w ustawie systemowej. Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do organu rentowego będzie przysługiwało wyłącznie: duchownym, osobom składającym dokumenty za nianie, osobom, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy systemowej. Będzie to wynikało z nowego brzmienia art. 47 ust. 2c ustawy systemowej. To oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)